travelmatszczecin

Przejdź do treści

TRANSLATOR


Mogiła i Mauzoleum Powstańców Listopadowych - 1831r.Ogród Dendrologiczny im. Powstańców z 1863 r.           Mogiła i mauzoleum Powstańców listopadowych z 1831 r.W 2010 roku w Kopnej Górze odkryto zbiorową mogiłę 56 powstańców listopadowych poległych w 1831 roku; przeprowadzono ich ekshumację i zaplanowano utworzenie niewielkiego mauzoleum.Odnaleziony w 2006 roku zapis w parafialnej księdze w Szudziałowie, dzięki któremu przywrócono pamięć o stu kilkudziesięciu poległych polskich żołnierzach pułkownika Józefa Zaliwskiego zawierał:


„Roku Pańskiego 1831 miesiąca czerwca 25 dnia rano we wsi Skołodzie wojsko polskie w przechodzie na spoczynku rozlokowane, napadnięte przez wojsko rosyjskie, w części pobite, w części potopione w rzece Skołdzia Wojsko polskie pobite, grzebanem było bez żadnej zwłoki oraz w różnych miejscach wsi Skołody przez Sołdatów wojska rosyjskiego. Jednemu tylko żołnierzowi polskiemu ciężko rannemu uprosiłem pozwolenia dać ostatnią absolucję i namaszczenie Oleju Świętego jako przypadkowie idący do chorego i tamże w Skołodzie zachwycony. Potopieni żołnierze w liczbie pięćdziesięciu sześciu pochowani zostali w innej mogile na tej stronie rzeki przed groblą do rzeki, idąc po prawej stronie pod górą. Niech odpoczywają w pokoju. Ksiądz Andruszkiewicz."


W 2010 roku w Kopnej Górze odkryto zbiorową mogiłę 56 powstańców listopadowych poległych w 1831 roku, przeprowadzono ich ekshumację i utworzono niewielkie mauzoleum.
Spoczęli na nim żołnierze pułkownika Zaliwskiego polegli w dniu 7 lipca 1831 roku w bitwie pod Sokołdą. Po kilku latach poszukiwań udało się odnaleźć miejsce ich pochówku, a także odtworzyć zapomnianą historię wydarzeń, jakie miały miejsce na łąkach pomiędzy Sokołdą a Kopna Górą, a które zawodna ludzka pamięć przypisała czasom późniejszym – Powstaniu Styczniowemu.
Ogród Dendrologiczny im. Powstańców z 1863 r.
Tutaj zlokalizowano założony w 1988 r. na pow. 25 ha Ogród Dendrologiczny im. Powstańców z 1863. Pokazane w nim są ważniejsze typy siedlisk Puszczy Knyszyńskiej, około 450 gatunków roślin zarówno miejscowych jak i obcych. Z ciekawszych roślin egzotycznych spotkamy tu metasekwoje, cypryśnik błotny, miłorząb dwuklapowy oraz sosnę ościstą.
W Kopnej Górze jest początek ścieżki przyrodniczej poprowadzonej przez arboretum, rezerwat "Woronicza" i gospodarstwo leśne, gdzie można zapoznać się ze sposobami eksploatacji puszczy.


Zbyszek Mat

Wróć do spisu treści