travelmatszczecin

Przejdź do treści

TRANSLATOR


Kapliczka w Swarzewie

... przed kościołem w Swarzewie

Kapliczka z cudownym żródłem i figurą MB Swarzewskiej

Żródło z cudowna woda.

Puck

Kościół śś. Piotra i Pawła w Pucku.

Kościół śś. Piotra i Pawła w Pucku.

Pomnik Gem Hallera

. pamięci " Zaslubin z Morzem".

Wojsko Polskie z Generałem.

Swarzewo - Kaszubska Częstochowa
 i
Puck – niezdobyty jak Częstochowa


Jedziemy do Swarzewa (kaszub. Swôrzewò) – duża wieś kaszubska położona  w gminie Puck  na Kępie Swarzewskiej przy drodze z Władysławowa do Pucka.
Swarzewo było królewszczyzną Królów Polskich. Ślady osadnictwa na terenie Swarzewa pochodzą z epoki brązu , w 1877 roku w Swarzewie dokonano odkrycia cmentarzyska około 100 grobów skrzynkowych z tamtego okresu.  Od 1308  wieś znajdowała się na terenach należących do Krzyżaków . W 1340 roku Swarzewo ponownie zostało lokowane na prawie chełmińskim przez komtura Winrycha von Kniprode, i wtedy też po raz pierwszy pojawiła się nazwa wsi. Około 1400 roku w Swarzewie został zbudowany kościół . Od 1466 roku Swarzewo było administrowane przez starostów puckich.  Od 1772 1 roku Swarzewo należała do skarbu pruskiego. W 1880  roku zbudowano kościół swarzewski, który stoi do dziś. Przed  1920 wieś nosiła niemiecką nazwę Schwarzau. Od końca I wojny światowej wieś należy ponownie do Polski.
Znajduje się tu znane sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza. W kościele z XIX  wieku, trzecim z kolei w tym miejscu, czczona jest pochodząca z XV wieku cudowna figura Matki Boskiej Królowej Polskiego Morza, zwana Opiekunką Rybaków. Według legendy przypłynęła ona morzem z rozbitego statku, z którego uratowali się żeglarze. W kościele znajduje się również obraz - mapa z 1684 roku, przedstawiający Zatokę Pucką  oraz kościoły w Helu, Pucku  i Swarzewie.
Niedaleko kościoła znajduje się kapliczka zbudowana przez rybaków w 1775  roku na planie koła. Według legendy stoi ona w miejscu, gdzie jest studzienka, przy której objawiła się cudowna figurka. W środku kaplicy znajduje się studzienka, a także tablica z opisem historii figurki.
A oto opis historii figurki umieszczony w kapliczce:
Matka Boska Swarzewska – Królowa Polskiego Morza
Swarzewo jest kaszubską wsią nad Zatoką Pucką. Dawnymi wieki żaglowiec płynął do  Gdańska. W okolicy Rozewia rozszalał się sztorm. Załoga nie widząc ratunku oddała się w  opiekę Matce Bożej której figurka była przewożona na statku. Sztorm minął. Uratowani  żeglarze postanowili pozostawić figurkę w Swarzewie przy wiejskiej studzience. Według  innej legendy figurka sama przypłynęła z rozbitego statku jednym z przesmyków do  Swarzewa. W Swarzewie nie było wtedy jeszcze kościoła. Dlatego w uroczystej procesji na  łodziach przewieziono ją do Helu. Tam gdy nastała reformacja, wszystkie przedmioty  związane z obrzędem katolickim, zostały przez protestantów wrzucone do Zatoki Puckiej.
Legenda mówi że  w tym samym dniu na powrót przypłynęła do Swarzewa. Tu została już  umieszczona w kapliczce-studzience, a później przeniesiona do kościoła. Dwukrotnie  - 1 626 r. i w  1657 roku chowano ja w ziemi przed szwedzkim najeźdźcą. W czasach niewoli  była na tych ziemiach orędownikiem trwania w polskości.
W nocy z 3-go na 4-go stycznia 1936 roku targnęła się na nią ręka świętokradcza. Złodzieje  porzucili figurkę bez insygniów i kosztowności w pobliżu kościoła. Kradzież była  bezpośrednim powodem przyspieszenia koronacji cudownej statuy. Uroczystości  koronacyjne na Królową Polskiego Morza odbyły się 7 i 8 września 1937 r.
W latach okupacji znów musiała chronić się do ziemi we Władysławowie. Potem była w  Wejherowie, aby wrócić do Swarzewa na Boże Narodzenie w 1944 r.
Cudowna statua Matki Bożej Swarzewskiej z Dzieciątkiem Jezus jest w stylu dojrzałego  gotyku ( I ćwierć wciecze XIV wieku ). Wyryta jest w drzewie lipowym i ma 52 cm.  wysokości. Znajduje się na ażurowym cokole z XVII w. a otacza ją szeroka, złocona  aureola.
W Swarzewie odbywają się dwa odpusty : mały ( 16 lipca ) na który przybywają pielgrzymi  z Półwyspu Helskiego oraz duży ( 8 września ) który jest odpustem parafialnym i  tytularnym kościoła. Pielgrzymi, którzy przybywają do stóp Królowej Polskiego Morza  doświadczają łask i cudów, jest bowiem pocieszycielką i ratowniczką tonących.
Jest to jedno  z najważniejszych miejsc na Kaszubach , zaś sama miejscowość została nazwana "Kaszubską Częstochową".

Po  spacerze po uliczkach Swarzewa i pobycie na plaży udajemy się do Pucka – miasta nie zdobytego jak Częstochowa.
 Puck, najstarszy port słowiański nad wodami Bałtyku, gród książąt gdańskich, baza floty królewskiej, miejsce Zaślubin Polski z morzem w 1920 roku. Walory kulturowe, przyrodnicze, turystyczne kaszubskiego miasteczka nad wodami Zatoki Puckiej dopełniają piękne okolice, które warto przemierzyć śladem dawnych wsi i majątków.  Na zwiedzanie miasta przeznaczyć trzeba co najmniej dwie godziny.  Stare Miasto ( obecnie rynek jest w remoncie ) z zachowanym czytelnym, średniowiecznym układem ulic i dawnym Ratuszem zlokalizowanym przy Starym Rynku, obecnie na pl. Wolności.
Szachownicowy układ ulic śródmieścia z prostokątnym rynkiem pośrodku zachował się od czasu lokacji. Przy rynku stoją dwu-trzykondygnacyjne kamienice, a przy bocznych ulicach niższe domy.
Mury niektórych kamienic pochodzą z XVIII w. lecz ich fasady uległy przebudowie w XIX i na początku XX w. Na większą uwagę zasługuje dawny zajazd Pod Złotym Lwem z XVIII w. (plac Wolności 17), który zachował cechy barokowe i eklektyczna kamienica z narożną wieżyczką (plac Wolności 33).
Po przeciwnej stronie znajduje się jeden z budynków Muzeum Ziemi Puckiej  ze stałą ekspozycją archeologiczną dotyczącą ziemi puckiej, wnętrzem kamienicy mieszczańskiej oraz wystawami czasowymi. Kilka kroków od rynku, kierując się w stronę zatoki zlokalizowany jest Kościół św. Piotra i Pawła. Jest to najciekawszy zabytkowy obiekt Pucka.
Do okazałych, ciekawych architektonicznie budynków należy neogotycki szpital - dawny klasztor sióstr elżbietanek, wybudowany przy ul. 1 Maja w 1898 r. Przy tejże ulicy stoi współczesny pomnik Antoniego Abrahama, wybitnego syna Ziemi Puckiej.
Kościół par. św. Apostołów Piotra i Pawła, gotycki, ceglany wzniesiony w XIV-XV w. z reliktami XIII wiecznymi. Poza krótkim okresem protestantyzmu w l. 1556-89 fara służyła katolikom.
Kościół jest budowlą orientowaną, halową, trzynawową z wyodrębnionym prezbiterium, masywną wieżą zachodnią oraz bocznymi kaplicami. Również do wieży przylegają dwie kaplice, od południa Wejherów, a od północy Chrzcielna. Uwagę przyciąga fryz wieży datowany na XIII w. Na urzekający wielością stylów wystrój fary składają się barokowe obrazy z 2 pol. XVII w., renesansowe portrety Ernesta Wejhera i jego małżonki Anny. Dziełem dużej klasy artystycznej jest renesansowy ołtarz z obrazem Ukrzyżowania pędzla Hermana Hana oraz kuta krata zamykająca kaplicę Wejherów.

Nieopodal kościoła znajduje się port rybacki, będący pierwszym portem wojennym Rzeczpospolitej.
Port rybacki to dziś zaledwie przystań dla kilku kutrów, w niczym nie przypominająca jednego z głównych portów I Rzeczpospolitej. Ograniczeniami dla rozwoju tego portu są płycizny Zatoki Puckiej oraz konkurencja lepiej położonych miejscowości nadmorskich, także nad Zatoką Gdańską. Tę dawną dzielnicę portową, zwaną Korabnym, pochłonęło morze. Dziś w miejscu pomostów i przystani rosną przybrzeżne trzcinowiska. Prócz kutrów obejrzeć możemy tu pamiątkowy Słup Zaślubinowy, ustawiony na pamiątkę zaślubin Polski z morzem dokonanych przez gen. Hallera 10 lutego 1920 roku, a obok pamiętnego Słupa w 2001 roku ustawiono popiersie Gen. Hallera.

Zbyszek Mat

Wróć do spisu treści